صنایع استیل

شرکت پارس بینا

اهم پروژه هاي اجرا شده و در دست اجراء
شرکت ملي گاز ايران بمنظور افزايش ظرفيت شبکه گاز کشور پروژه هاي متعددي را براي توسعه سريع خطوط اصلي گاز کشور تعريف نموده است. يکي از مهمترين اين پروژه ها، طرح ساخت 50 دستگاه توربوکمپرسور و ايجاد ايستگاههاي تقويت فشار گاز براي افزايش ظرفيت انتقال خط سوم و پنجم سراسري گاز در قالب پروژه های IGAT V. و TC50 بوده که اکنون به اتمام رسیده است. در همین راستا و در جهت تامین نیازهای رو به گسترش به محصولات گازی پروژه های TC100 و POGC40 نیز جهت توسعه بیشتر خطوط گاز پیش بینی شده است . قرارداد اصلي اين پروژه بين شرکت ملي گاز ايران و شرکت زيمنس بسته شده است و شرکت OTC بعنوان مسئول و متولي ساخت داخل اين پروژه تعيين گرديده است. شرکت پارس بينا اين افتخار را دارد که پس از مميزي دقيق و بررسي همه جانبه آن از جانب زيمنس بعنوان يکي از سازندگان ايراني اين پروژه مورد تاييد قرار گرفته و از سال 1382 تا کنون بعنوان پيمانکار شرکت OTC در زمينه ساخت مخازن تحت فشار از جنس فولاد ضدزنگ، سیستم تامین سوخت توربین های گازی Gas Fuel، دريچه هاي تصفیه هواي ورودي، گريتينگها، استراکچرهاي فلزي و نيز دو نوع شفت کاور آلومینیومی و استینلس استیل در سايتهاي گاز همکاري نمايد.
طراحي و ساخت مخازن تحت فشار از جنس فولاد ضدزنگ براي سيستم هواي ورودي توربين هاي 25 مگاواتي شرکت OTC (سال 84-1383)
ساخت و مونتاژ کليه استراکچر فلزی و گریتینگ ايستگاههاي تقويت فشارگازخط 5 سراسري گاز (سال 84-1383)
ساخت و مونتاژ 35 واحد از مجموعه Stairs & Ladders و گريتينگهاي ايستگاههاي تقويت فشار پروژه های چهل دستگاه و صد دستگاه شرکت ملی گاز
ساخت و مونتاژ مجموعا 25 واحد Pressure Manifold از مجموعهFilter House مربوط به پروژه های IGAT5 و TC50 شرکت OTC (87-1383 سال)
ساخت کاور آلومينيومي شفت توربين براي ايستگاههاي تقويت فشارگازخط 3 سراسري گاز، شرکت توربوکمپرسور نفت (86-1384)
طراحی و ساخت 2 واحد Oil Flashing شرکت توربوکمپرسور نفت (1387)
ساخت و مونتاژ 10 واحد از گريتينگهاي ايستگاههاي تقويت فشارگاز، شرکت توربینهای گازی و صنعتی خاورمیانه (1388)
ساخت و مونتاژ 15 واحد از مجموعه Flexible Coupling Cover مربوط به پروژه های TC100 و POGC40 (89- 1388)
ساخت و مونتاژ 10 واحد پایه و کاور استینلس استیل توربین ايستگاههاي تقويت فشار مربوط شرکت MIGT (89- 1388)
ساخت و مونتاژ چهل مخزن فیلتر گاز تحویلی به شرکت غدیر یزد (90- 1388)
ساخت و مونتاژ 20 واحد از مجموعه Gas Fuel 1 مربوط به پروژه های TC100 و POGC40 شرکت ملی گاز (90- 1388)
اجراي بخشي ازعمليات نصب وPiping کارخانه لوکوموتیو سازی پارس، شرکت یرایران (1389)
ساخت و مونتاژ 20 واحد از مجموعه Gas Fuel 1 مربوط به پروژه های TC100 و POGC40
ساخت و مونتاژ 20 واحد از مجموعه Flexible Coupling Cover مربوط به پروژه های TC100 و POGC40
ساخت و مونتاژ 15 واحد از مجموعه Starter Motor مربوط به پروژه های چهل دستگاه و صد دستگاه شرکت ملی گاز
طراحی و ساخت 2 واحد گیرنده توپک Receiver Trap 8”x12” 1500# پروژه شانول شرکت نفت مرکزی